паркет, паркети, масивен паркет, дървен паркет, дъбов паркет, буков паркет, естествен паркет, .

Продажба, редене, пренареждане, циклене, лакиране на паркет.

Дъбов паркет, буков паркет, масивен паркет, дървен паркет.

Български | English |
 
   Бук
От всички наши дървесни видове букът има най-голямо разпространение и заема повече от половината площ на високостъблените широколистни гори, главно склоновете на Стара планина. Средна гора, Беласица, Осогово и по-малко в Пирин, Рила, Родопите и Странджа.

Буковите дървета достигат до 35 м, а в редки случаи до 50 м височина. На възраст букът достига до 200-300 години. След 150-годишна възраст започва да съхне по върха или в основата и се появяват хралупи (вътрешни загнивания), поради което буковите насаждения не бива да се оставят повече от 120-140 години, защото прирастът им не само намалява, но дори става отрицателен, с което се нанася загуба на народното стопанство.

Буковата дървесина е червеникавобяла. Обикновено здравата дървесина е без ядро. Има случаи на образуване на лъжливо ядро с по-тъмно червеникавокафяв цвят, границата на което със здравата дървесина е неправилна. Годишните кръгове се очертават ясно. Сърцевинните лъчи заемат 22-30% от обема на дървесината и улесняват цепенето по радиална посока.

Буковата дървесина в сурово (прясно отсечено) състояние съдържа голямо количество протоплазма и клетъчен сок, поради което има способността да живее дълго след отсичането й. В този период тя се изкривява, пука се и лесно загнива, защото веществата, които съдържа, са добра храна за гъбите и насекомите. По тази причина в миналото буковата дървесина се смяташе за некачествена и имаше ограничена употреба в мебелното производство. Сега обаче след въвеждането на пропарването, тя е една от най-ценните дървесини и намира широко приложение не само в нашата мебелна промишленост, но и като износен артикул във вид на шперплат, парен бук и готова продукция.

Пропарената букова дървесина добива много хубав светлочервен цвят, не се пука, свива и измята, лесно се боядисва, байцва и полира, поради което намира голямо приложение в мебелната индустрия като шперплат, за швартни, като заместител на ореховия материал (чрез байцване) и за масивни мебели — столове, маси и др. Употребява се още за паркет, в коларството, стругарството, в амбалажното производство, в бъчварството, сградостроителството, за траверси и минни подпори. Преработва се и химически за изкуствени текстилни влакна, дървени въглища, оцетна киселина, спирт, катран и др.

 

 
© 2007 Всички права запазени НачалоУслугиПаркетиЦениКлиентиПолезна информацияЗа фирматаКонтакт
http://www.parketi.org