, .

.

| Български | English
 
Нашите паркети
Бук
От всички наши дървесни видове букът има най-голямо разпространение и заема повече от половината площ на високостъблените широколистни гори, главно склоновете на Стара планина. Средна гора, Беласица... прочети повече>>
Дъб
В миналото дъбът е бил един от най-разпространените у нас дървесни видове, но поради хищническото отношение към дъбовите насаждения днес площта на дъбовите гори е значително намаляла. Освен... прочети повече>>
© 2007 Всички права запазени HomeServiceParquetsPriceClientsUsefully informationAbout usContact
http://www.parketi.org