Циклене на паркет

rjEFJzqWks (1)-min

Всички Услуги за Циклене на паркет

 • Циклене на масивен паркет
 • Циклене на масивен паркет и лакиране с полеуретанов лак
 • Циклене на масивен паркет и лакиране с лак на водна основа
 • Циклене на масивен паркет ,фугиране и лакиране с полеуретанов лак
 • Циклене на масивен паркет ,фугиране и лакиране с лак на водна основа
 • Циклене на масивен паркет и омасляване
 • Циклене на масивен паркет ,фугиране и омасляване
 • Циклене на дюшеме
 • Циклене на дюшеме и лакиране с полеуретанов лак
 • Циклене на дюшеме и лакиране с лак на водна основа
 • Циклене на дюшеме , фугиране и лакиране с полеуретанов лак
 • Циклене на дюшеме , фугиране и лакиране  с лак на водна основа
 • Циклене на третирано с блажна боя дюшеме
 • Циклене на третирано с блажна боя дюшеме и лакиране с полеуретанов лак.
 • Циклене на третирано с блажна боя дюшеме и лакиране с лак на водна основа.
 • Циклене на третирано с блажна боя дюшеме  , фугиране и лакиране с полеуретанов лак.
 • Циклене на третирано с блажна боя дюшеме  , фугиране и лакиране  с лак на водна основа.

Циклене с валова машина – представлява обработка на паркета посредством шкурка, която е разположена върху вал. При цикленето се редуват шкурки с различна едрина като се започва от по-едра към по-фина, до постигане на желаната гладкост.

Обработване с такъв вид машина е основно при цикленето. При него се сваля старият лак и се изчистват замърсяванията, изравняват се разликите между отделните паркетини. След това може да се пристъпи към лакиране. Поради особеността на захващане на шкурката, около вала могат да се образуват по повърхността на паркета леки вълнички, а в зависимост от шарката на подреждане на паркета при паркетините които се обработват напречно може да се наблюдават леки драскотини. Тези дефекти се отстраняват ако се направи допълнителна обработка с дискова машина.

Шлайфане с дискова машина – при този вид машини шкурката се закрепва върху диск и се движи кръгово, като всички паркетини се обработват по един и същи начин. Отново се преминава от по-едра към по-фина шкурка, обикновено за постигане на желания ефект се правят три шлайфания. Така обработеният под е с по-висока гладкост и еднородна повърхност.

Call Now Button